BLOGLAR

Biltek Logo Halka
Biltek Logo Halka
AĞUSTOS222022

Bireysel İş Hukuku Ne demek?

Bireysel İş Hukuku Ne demek?

Bireysel İş Hukuku, işçi ile iş veren arasında bireysel(ferdi) olarak kurulan iş ilişkilerini konu alır. 

Biryesel İş Hukuku, iş sözleşmesinden hareketle işçi ve iş veren arasında çalışma (iş gücü) ilişkisinin kurulması, bu ilişkiden çıkan işçinin ve iş verenin borç ve yükümlülüklerini kapsayan, iş sözleşmesinin kapsamını ve sona ermesini inceler. 

Ülkemizde Bireysel İş Hukuku alanındaki temel kanunlar şunlardır. 4857 Sayılı İş Kanunu, 5953 Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkındaki Kanun (Basın İş Kanunu-BİK) ve 854 Sayılı Deniz İŞ Kanunudur. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun hizmet sözleşmelerine ilişkin hükümleri (m.328-384) de bireysel iş hukuku kapsamında yer alır. Bir yandan 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun (İSGK) da bireysel iş hukukuyla yakından ilgilidir. 

İş hayatımızı yakından ilgilendiren, bir hukuk türüdür. Her işçi ve iş verenin bilmesi gereken konuları içerir.