BLOGLAR

Biltek Logo Halka
Biltek Logo Halka
TEMMUZ272022

Ekip nedir nasıl olmalıdır?

Ekip nedir nasıl olmalıdır?

Ekip olmak, kavramını tanımlayacak olursak, içinde bulunduğumuz kurumun belli bir hedef, birlik içerisinde, iletişim sorunu olmadan, ekip olarak, anlayışlı bakış açısı, çözüm odaklı yaklaşım doğrultusunda, minimum hata ile bütün işleri tamamlayabilen insan topluluğudur. Manevi olarak, ekip olmak, mutlu bir insan topluluğu olursa, üretilen işin verimli olduğu kanısındayım. Andrew Carnegie'in tanımıyla ekip olmak, ortak bir vizyon içinde birlikte çalışma yeteneğidir. Yorumlamaya açık bir kavram, iyi bir ekip, verimli bir şirket demektir. 

Eğitime açık, gelişmeye aç bireylerle oluşan ekibin ise tadından yenmez. Gelişmiş şirketlerde birimler belli bir zaman sonra ayrılmak zorunda kalır. Muhasebe, satınalma, pazarlama, sevkiyat, depo gibi birimler ortaya çıkar. Şirket faaliyet alanına göre bu değişiklik gösterir. Bu birimlerin aralarındaki iletişim çok iyi olmalı. Çözüme odaklanıp, sonuca ulaşmalı. Ekip, birbiriyle iyi iletişim halinde olursa verimli bir şirket organizesinden bahsedilir. Satın almanın, tedarik ettiği bir sipariş, muhasebeye bilgi verilmezse ödeme aksayabilir. Pazarlamanın satışını yaptığı ürün doğru bir şekilde depoya ulaşmazsa, eksik ya da hatalı ürün ulaşabilir. Bütün biririm ekip halinde olmalıki  bütün sistem sorunsuz işlesin. Sorunlar çıkacaktır elbet, maharet bu sorunu ekip halinde çözebilmektir.