BLOGLAR

Biltek Logo Halka
Biltek Logo Halka
EKİM312022

Enflasyon ne zaman başladı?

Enflasyon ne zaman başladı?

Enflasyon halk arasında fiyatların artması ve paranın alım gücünün düşmesi olarak bilinir. Terim olarak, fiyatların genel düzeyinin sürekli ve hissedilir artışını ifade eden bir durumdur. Diğer bir tabiri ise nominal milli gelirin, bu gelirle satın alınan mal miktarına (gerçek milli gelire) nazaran artması yani şişmesi demektir. 

Yukarıdaki tanımda iki durumdan bahsedilir. İlki, tek bir fiyat ya da fiyat grubu değil, fiyatların genel seviyesi gösterge olarak alınmakta, ikincisi ise artışın bir kere ya da birkaç kereye mahsus değil de sürekli artışın olduğu anlatılmaktadır.

Avrupa’da ilk enflasyon gerçekleşiyor!

Avrupa’nın ilk enflasyonla karşılaşması olan fiyat devrimi olarak bilinen tefecilerin suçu olduğu biliniyor. 1550’den itibaren de Salamanca Üniversitesinin araştırmaları yoluyla İspanyol altınının ve gümüşünün kıta içine akmasına bağlandı. “İspanya’yı yoksul yapan” diye yazıyor, bir yorumcu ise “onun zenginliğidir” diyerek duygularını anlatıyor. Çağdaş tarihçilerimizin görüşü fiyatların vahşice dalgalanması ve hükümetlerin bununla baş edebilmesi için madeni paralarındaki altın ve gümüş miktarını tekrar tekrar azaltma çabaları bulunsa da on altıncı yüzyıldaki genel eğilimin düzenli fiyat artışı olduğu tümüyle ortadadır.  Örnek olarak madeni para kaynağı kısmen kısıtlı olan Fransa’daki tahıl fiyatları 1600’de 1500’e göre yedi kat daha fazla olduğu belirtiliyor.

Yararlanılan Kaynaklar: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Terimler Sözlüğü