BLOGLAR

Biltek Logo Halka
Biltek Logo Halka
AĞUSTOS182022

İş Hukuku Konuları Nedir?

İş Hukuku Konuları Nedir?

İş hukuku, teknik terim olarak kullanılır. Tanımı, işçi ve işveren arasındaki çalışma ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. İşçinin bütün haklarını aynı zamanda iş verenin haklarını ve ikisinin birbirine karşı sorumluluklarını belirler. Her işçinin ve iş verenin okuması, bilmesi gereken bilgileri içerir. İşçi ve işveren çalışma süresince birbirine, iş sözleşmesi ile bağlıdır. Bu sözleşmenin maddelerini iş hukuku belirler, iş hukukuna ayrıkı maddeler sözleşmeye dahil edilirse kanunen gerçersiz sayılır. 

İş hukuku açısından iş sözleşmesi ile birbirine bağlayan işçi ve işverinin hukuki süreçleri önemlilik taşımaktadır. 

İş hukuku altında 2 alt başlığa ayrılır. 

1. Bireysel İş Hukuku

2. Toplu İş Hukuku