BLOGLAR

Biltek Logo Halka
Biltek Logo Halka
EKİM242022

İşçinin özen borcu nedir?

İşçinin özen borcu nedir?

Hayatımızın her alanında, ilişkilerimizin her noktasında karşımıza çıkar. Ahlak, iş hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. İnsan olmanın farkında vardıran bir insani özelliktir. İşimize gösterdiğimiz özen, insani borç olmasının yanı sıra aynı zamanda kanuni bir borcumuzdur. İş sözleşmesi ile başlayan şirkete bağlılığımız sonucunda, işi özenle yürütmekte sözleşmeyle birlikte başlayan kanuni borcumuzdur. 

İşi özenle görme borcunun niteliği İş kanunun'da bahsedilmemiştir. Bunun yerine T.B.K. (Türk Borçlar Kanunun'da) bahsedilmiştir. Madde 396'ya göre "İşçi, yüklendiği işi özenle yapmak ve işverinin haklı menfaatini korumasıyla sadakatli davranmak zorundadır. İşçi, işverene ait makineleri, araç ve gereçleri, teknik sistemleri, tesisleri ve taşıtları usulüne uygun olarak kullanmak ve bunlarla birlikte işin görülmesi için kendisine tesil edilmiş olan malzemeye özen göstermekle yükülmüdür"