BLOGLAR

Biltek Logo Halka
Biltek Logo Halka
EYLÜL272022

İşveren Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde çalışmayan işçiyi işten çıkartabilir mi?

İşveren Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde çalışmayan işçiyi işten çıkartabilir mi?

 

Bütün çalışan arkadaşlarımızın bildiği gibi İş Kanunu’nda bildirilen Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işçinin çalışıp ya da çalışmayacağı iki farkı şekilde belirlenir, birincisi toplu iş sözleşmesi, ikincisi bireysel iş sözleşmesi ile kararlaştırılır. Burada bilmemiz gereken tek önemli nokta, işçinin rızası olmadan tatil ve bayram günlerinde çalıştırılamaz. Şayet işçi sözleşmede çalışacağını beyan etmişse o gün gelmediği zaman mazeretsiz olarak devamsız sayılacaktır. İş kanunumuzun 25/2-g maddesi gereğince “İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi. ” halinde işveren iş sözleşmesini hak nedenle fesih edebilecektir. Bu durumda ise işçi kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazanamaz.

Yargıtay Bu Konu Hakkında Ne Diyor?

Yargıtay 9. H.D.`nin 04/03/2013 tarihli, 2013/11894 E. , 2014/7022 K. sayılı kararında;

'..... davacı işverenin talepi halinde genel tatil günlerinde çalışmayı kabul etmiştir. Davacının bu kabulü nazara alındığında genel tatil günlerine denk gelen bu günlerde mazeretsiz olarak işe gelmemesi davalı işveren yönünden İş Kanunun 25/2-g maddesi uyarınca haklı fesih nedeni oluşturmaktadır. Davacı devamsızlığını makul gösterecek mazeretini ispat edememiştir. Mahkemece davacının iş sözleşmesinin işveren tarafından devamsızlık nedeniyle haklı olarak feshedildiğinden...' şeklinde değerlendirdi. Söz konusu karar emsal niteliğindedir.

 

Sonuç Olarak, İş sözleşmemizde geçen maddeleri iyi okumanızı tavsiye ederim. Maddeleri gerek gördüğünüzde kanuna aykırı olmamak kaydı ile değişimini talep edebilirsiniz. İşçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıkları İş Mahkemeleri gidermektedir. Kısaca bilgi olarak Mazeretli devamsızlık yapabileceğiniz olaylar aşağıda verilmiştir.

  1. Evlenme durumunda 3 gün
  2. Evlat Edinilme durumunda 3 gün
  3. Anne veya Babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde 3 gün,
  4. Eşinin doğrum yapması halinde ise 5 gün,
  5. En az %70 oranında engelli veya sürekli hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydı ile, 1 yıl içinde toptan veya bölümler halinde 10 güne kadar ücretli izin verilir.