BLOGLAR

Biltek Logo Halka
Biltek Logo Halka
HAZİRAN222022

Mazeret İzinleri Nelerdir?

Mazeret İzinleri Nelerdir?

Hayatın olağan akışına aykırı olan tek bir şey varsa o da sorunsuz ya da mazeret olmadan işe devamsızlık olsun. Aile, eş ve çocuk bireyleri ile ilgili her zaman hayatımızda sorunlar olmuştur.  

Örnek; 

Bir çalışanan yakınları, anne, baba, eş ve çocuklarından birinin ölümü esnasında cenaze işlemlerini ve diğer manevi görevlerini gerçekleştirmek için izne gerek duracaktır. Bu esna da devreye 4857 sayılı kanuna iş kanununa dahil olan bütün işçileri kapsayan mazeret izinleri devreye girecektir. 

Yukarıda ki örneği göz önüne aldığımızda 4857 sayılı iş kanununa dahil olan Ek 2 Metninde mazeret izinlerine ait tanımlar düzenlenmiştir. 

Mazeret izinleri nedir? Kaç gün kullanılır? 

  1. Evlilik İzni: Erkek ya da kadın işçinin evlilik süreçlerinde kullanabilecekleri kanunda tanımlanan 3 gün izin hakkı mevcuttur. 

  2. Ölüm İzni: İşçinin anne,baba, eş, çocuk ve kardeşlerin birinin ölümü halinde, kanunda kendisine verilen 3 gün izin hakkı mevcuttur. Not: Bu izin hakkından, anneanne, babaanne, dede, amca, hala, teyze, dayı ve buna benzer akrabalar kanun kapsamı dışında bırakılmıştır. Bu kişilerin ölümü halinde gerekli izin iş verenin inisiyatifindedir. 

  3. Evlat Edinme İzni: Kadın ya da erkek içilerin evlat edinmesi süreçlerini sağlıklı sürdürebilmeleri için kanın nezdinde 3 gün izin hakkı verilmiştir. 
  4. Babalık İzni: Erkek işçinin, eşinin doğumu esnasında, doğum anından itibaren 5 gün babalık izinleri mevcuttur.