BLOGLAR

Biltek Logo Halka
Biltek Logo Halka
AĞUSTOS182022

Motivasyon Nedir? Nasıl Sağlanır?

Motivasyon Nedir? Nasıl Sağlanır?

İthaf ve Teşekkür

Bu yazımı, bana desteğini esirgemeyen gerek iş arkadaşım gerek değerli ablam Merve Yılmaz’a ithaf ediyorum. Bu uğurda iş hayatımda gerekli gelişimimi sağladığı için ona çok teşekkür ediyorum.

Motivasyon Nedir?

Motivasyon (Güdü), bireyin hareket ve davranışlarını başlatan içsel güçtür. Davranışı sağlayan organizmanın içindeki ve çevredeki güçler olarak tanımlanır. Bireyin içsel gücü ile davranışa hazır hale gelmesine güdülenme yani motivasyon denir.

Şirketlerde Motivasyon Önemli Bir Kavram

Gerek geçmişte ya da günümüzde şirketlerin verimli bir çalışma ortamı oluşturulması çaba isteyen bir eylemdir. Yöneticilere bu aşamada çok büyük işler düşmektedir. Çünkü motivasyonlu bir iş ortamı şirkette yüksek verimlilik yaratır. Bu testlerle, rakamlarla test edilmiştir.

Yöneticilerin işçileri yani insan kaynaklarını iyi kullanabilmesi için motivasyon ile başlanmalı, motivasyon eylemini gerçekleştirebilmek için iletişim, dinleme açısından çok yetkin olunması gerekmektedir. O yüzden yöneticilerde biraz daha analitik düşünme yapısı görülmektedir.

Motivasyon ne kadar yoğun olursa şirkette verimlilik o kadar çok artar. Verimlilik aynı zamanda şirketin değer ve kazancının yükselmesidir.

İşçilere nasıl davranılmalı?

İyi bir dinleyici olun

İşçilerinizi ne kadar çok iyi dinlerseniz o kadar çok değer kazanırsınız. Şirketlerde daha doğrusu çoğunlukta bulunan şirketlerde işçiler kaynak değeri kazanmaktadır. Bu da bazı durumlarda işçi ile işveren arasında tartışmalara neden olmaktadır. Belli bir kalıba oturmuş zihniyetler, anlayışlar mevcuttur. Bunun en çok görülen nedeni yeniliğe ayak uyduramaması bir türlü gelişmeyi kabul edememesidir.

Sorumluluk verin

İşçilerinize sorumluluklar verin, üzerinizden yüklerinizi almaya başlasınlar. Bu aşamada onlara güvensiz davranmayın. Personellerinize verdiğiniz bir sorumluluk onun işine sarılması için bir neden olacaktır.

Eğitim odaklı olun, sabit düşüncelerden kurtulun!

Personellerinizi sizler eğittiğiniz, onlara yeni yetkinlikler kazandırdığınız takdirde şirketinizin değeri kat be kat aratacaktır. Yetkinlik artarsa kazançta artar. Bu kaçınılmaz gerçeklerdendir.

Fikirlerine saygılı olun, onlara da söz hakkı verin.

Çoğu firmalarda personellerin fikirleri pek fazla dikkate alınmıyor. Bu şirketin sonunu biraz daha yaklaştırıyor. Bunun sebebi ise yönetimde bulunan insanların bir türlü çağın teknolojisini, yeniliğini kabul edememesi ve gelişime açık olmamasından kaynaklanmaktadır. Bu ise tehlikeli bir davranıştır. Aldığınız her bir karar bulunduğun çağa ayak uydurmalı aksi halde sizler yerinizde sayarken çağa ayak uyduranlar sizlerin önüne geçecektir. Bu hususta personellerinize güvenin ve onların fikirlerine saygılı olun. Sizin aklınıza gelmeyen belki personelinizin aklına gelecektir.Sizi bir adım daha öteye taşıyacaktır. Bu sizin şirketinizin değerini artıracak aynı zamanda kazancınıza da etki edecektir

İş verirken açık ve net olun güvendiğinizi dile getirin.

Personelleriniz işlerinizi yapmak için varlar, onlara verdiğiniz işleri yaptırırken gayet açık olun, hataya mahal vermeyecek şekilde anlaması için tekrarlatın ve teyit almaktan çekinmeyin, iş verirken güvendiğinizi mutlaka dile getirin. Bu personellerinizin hoşuna gidecektir.

  • Sana güveniyorum bu işi başarabilirsin.
  • Bu işi hakkıyla başardın Teşekkürler.

Gibi cümlelerle personellerinize değer verdiğinizi hissettirin.

Her şey maddiyat değil

Personellerinize verdiğiniz prim, ikramiye, ek ödemeler bu aşamada personeli kısa süreli tatmin edecektir. Onlara değer verdiğinizi hissettirmek için maddiyattan daha çok manevi olarak hissettirmeniz lazımdır.

Teşekkür etmekten utanmayın, teşekkür etmek hem personelinizi size bağlayacak hem de sizi onun karşısında saygın ve yetkin birisi olarak gösterecektir.

Kısacası bunların hepsini biliyorsunuz, değerli okurlarım. Siz en iyi şekilde nasıl davranmanız gerektiğini bile biliyorsunuzdur.