BLOGLAR

Biltek Logo Halka
Biltek Logo Halka
TEMMUZ012022

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Nedir?

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Nedir?

6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince, az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfında bulunan işletmelerin, çalışanlarına aldırması gereken zorunlu eğitim türüdür. 

İş hayatımızda tehlikeler ile baş başayız, hastalıklardan, iş kazalarına kadar. Bu örnekler tarafınızdan çoğaltılabilir. Başımıza gelen tehlikeler sonucu, iş hayatımızda aksamalar meydana gelir. Bu aksamanın meydana gelmemesi için Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin çalışanlarımıza aldırmamız en doğru adımdır. 

Bu eğitimleri veren OSGB adı altında özel kurumlar mevcuttur. İş güvenliği uzmanları tarafından verilen eğitimler sonucunda çalışanlara sertiika verilerek, eğitimi aldığı tasdik ettirilir. Belirli tarih aralarında tekrarlanarak yapılır. 

Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimine katılımlar önemli bir boyut kazanır. Eğitim sonucunda, çalışma kültürüne büyük katkılar sağlanır. 

Temel İş sağlığı ve güvenliği eğitimi konuları aşağıda liste halinde verilmiştir. 

 1. Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
 2. Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 3. İşyeri temizli ve düzeni,
 4. İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar,
 5. Meslek hastalıklarının sebepleri,
 6. Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 7. Biyoloji ve psikososyal risk etmenleri,
 8. İlk yardım bilgisi,
 9. Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
 10. Elle kaldırma ve taşıma,
 11. Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
 12. İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 13. Ekranlı araçlarla çalışma,
 14. Elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 15. İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
 16. Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 17. Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
 18. İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
 19. Tahliye ve kurtarma

"Eğitimi alınan hiç bir şey tehlikede değildir, eğitimsiz yapılan her iş tehlikedir."