ÇALIŞMA HAYATI

Biltek Tasarım Logo Halka
 • EYLÜL082023

  Fazla Mesai İzinden Düşülür mü?

  Fazla Mesai İzinden Düşülür mü? 4857 Sayılı İş Kanununa göre işçi her çalıştığı 1 saat için, 1 saat 30 dakika iş yerinde serbest zaman geçirebilir. Bu serbest zaman en fazla 7,5 saat olarak mümkündür. İşçi zamlı ücretini istemek yerine bunu yapma hakkı vardır. Bu kanunun getirdiği özgürlüğün neticesinde Fazla Mesai Ücretli İzinden Düşülemez, Ücretsiz izin kullanmak gibi bir imkan olmayacağından gönül rahatlığıyla iş verenine bunu fazla mesai yapmaya başlamadan önce bildirmesi daha iyi olacaktır.

  devamını oku
 • EKİM242022

  İşçinin özen borcu nedir?

  Hayatımızın her alanında, ilişkilerimizin her noktasında karşımıza çıkar. Ahlak, iş hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır.

  devamını oku
 • EKİM112022

  İş Görme Borcu Ne demek?

  İş sözleşmesi, iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdir. Bu sözleşmelerin doğal sonucu ise hem işveren hem de işçi yönünden belli başlı borçlar yaratmıştır. İş sözleşmesinin imza edilmesi sırasında, hukuka aykırı olmamak kaydı ile hak ve borçları sözleşmeye ilave edilebilir.

  devamını oku
 • EYLÜL272022

  İşveren Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde çalışmayan işçiyi işten çıkartabilir mi?

  Bütün çalışan arkadaşlarımızın bildiği gibi İş Kanunu’nda bildirilen Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işçinin çalışıp ya da çalışmayacağı iki farkı şekilde belirlenir, birincisi toplu iş sözleşmesi, ikincisi bireysel iş sözleşmesi ile kararlaştırılır.

  devamını oku
 • EYLÜL212022

  İşçi Yıllık Ücretli İzninin Yerine Ücret İsteyebilir mi?

  İş Kanunu'nun birinci maddesi kapsamına giren işyerlerinde bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan işçiye işe başladığı tarihten itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olması koşuluyla yıllık ücretli izin verilir. İşçinin izin süresi, iznini hak ettiği tarihteki hizmet süresine ve Kanunun 55 inci maddesine göre belirlenir.

  devamını oku
 • AĞUSTOS222022

  Bireysel İş Hukuku Ne demek?

  İş hayatımızı yakından ilgilendiren, bir hukuk türüdür. Her işçi ve iş verenin bilmesi gereken konuları içerir.

  devamını oku
 • AĞUSTOS182022

  İş Hukuku Konuları Nedir?

  İş hukuku, teknik terim olarak kullanılır. Tanımı, işçi ve işveren arasındaki çalışma ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.

  devamını oku
 • TEMMUZ272022

  Ekip nedir nasıl olmalıdır?

  Çoğu gelişmiş şirketler birden fazla birimlerden oluşur, bu birimlerin birbirleri arasında sağlıklı bir iletişim neticesinde doğru sonuçlar almasına sağlayan insan topluluğuna ekip olarak nitelendirebiliriz. Kişiden kişiye, değişebilen bir tanımdır.

  devamını oku